Żyrardów w liczbach


Powierzchnia……………………………………1435 ha


Mieszkańcy………………………………………40063

w tym:
kobiety…………………………………………..21470
mężczyźni………………………………………18569


Ludność w wieku produkcyjnym………………2546
Stopa bezrobocia (Powiat Żyrardowski)…...….13,7
Przedsiębiorstwa…………………………....…..4500
Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych…..……556

Statystyka mieszkańców Żyrardowa - stan na dzień 31.01.2012

Wiek

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

766

694

1460

3

236

231

467

4-5

462

402

864

6

198

181

379

7

183

191

374

8-12

930

848

1778

13-15

529

570

1099

16-17

389

408

797

18

207

206

413

19-65

12817

 

12817

19-60

 

12643

12643

> 65

1852

 

18452

> 60

 

5096

5096

Ogółem

18569

21470

40063

 

 

 

Portal Urzędu
Miasta Żyrardowa
Mazowiecki Regionalny
Fundusz Pożyczkowy
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A.
Copyright @ Urząd Miasta ŻyrardowaProjekt i wykonanie:aiai.pl