Dlaczego Żyrardów?

Żyrardów – tu warto zainwestować
Żyrardów – „ziemia obiecana” dla inwestorów
Miasto o wyjątkowym potencjale inwestycyjnym.

Żyrardów położony w centrum Polski, to jedno z najciekawszych miast Mazowsza. Wyróżnia go industrialny klimat tworzony przez bogactwo imponujących XIX-wiecznych zabytków ery przemysłowej, powstałych z charakterystycznej czerwonej cegły oraz obfita zieleń. Unikalne na skalę europejską poprzemysłowe dziedzictwo Żyrardowa determinuje rozwój miasta w kierunku turystyki i rekreacji, a jednocześnie stanowi o jego wyjątkowym „murowanym” klimacie.
Żyrardów to czterdziestotysięczne miasto, idealnie położone, posiadające atrakcyjne tereny inwestycyjne. Już od kliku lat jest celem ekspansji między innymi deweloperów, zachwyconych niepowtarzalnym charakterem miasta z jego XIX-wieczną architekturą industrialną, lniarskimi tradycjami i ogromnym potencjałem inwestycyjnym.

Miasto charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną do krajowych i zagranicznych sieci dróg. Dodatkowym atutem miasta jest malownicze usytuowanie w dolinie rzeki Pisi Gągoliny, w bezpośrednim otoczeniu lasów, w tym również Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Walory te sprawiły, że Żyrardów jest dziś jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast na Mazowszu, o wysokim nasyceniu małych przedsiębiorstw.

Żyrardów jest miastem o wyjątkowym charakterze i wielkim potencjale rozwojowym. Sercem Miasta jest zabytkowa osada fabryczna oraz monumentalne obiekty dawnej fabryki wyrobów lnianych. Są to prawdziwe perełki XIX-wiecznej architektury industrialnej obecnie wpisanej na prestiżową listę Pomników Historii.

Szybki rozwój miasta idealnie wpisuje się w oczekiwania zarówno polskich, jak i zagranicznych inwestorów. Atrakcyjna lokalizacja, wzrost gospodarczy i doskonale położone tereny inwestycyjne przekonują o tym, że Żyrardów to idealne miejsce do budowania kapitału. Ożywienie gospodarcze Żyrardowa jest wspierane przez aktywny udział władz samorządowych. Trafne decyzje, efektywne działanie, właściwe reakcje na zmienne otoczenie przyczyniły się do pomyślnie przeprowadzanej rewitalizacji. Dzięki obserwacji zachodzących zmian oraz zbiorowych potrzeb wspólnoty, samorząd prowadzi skuteczną politykę, która spełnia oczekiwania mieszkańców oraz podmiotów prywatnych, inwestujących w Żyrardowie. Władze miasta zapewniają administracyjne wsparcie, stwarzając tym samym przychylną przestrzeń do realizacji inwestycji.

Żyrardów jest idealnym miejscem do lokalizowania tu kolejnych inwestycji o charakterze usługowo-handlowym. Miasto posiada również wyjątkowo atrakcyjne tereny inwestycyjne pod budowę nowoczesnych ośrodków rekreacyjno-sportowych, aqua parków czy bazy hotelowo-gastronomicznej. Położone są one wzdłuż Zalewu Żyrardowskiego, miejsca letniego wypoczynku żyrardowian oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.

Dużym zainteresowaniem cieszą się tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz jednorodzinną. Natomiast pod działalność produkcyjną przeznaczone są tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie Podstrefy Łódzkiej Strefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W przypadku zainteresowania inwestorów tymi terenami, istnieje możliwość rozszerzenia tej strefy.

Dziś jest najlepszy czas na dołączenie do grona przedsiębiorców, którym udało się właśnie w Żyrardowie znaleźć swoją „ziemię obiecaną”.

Atuty atrakcyjności inwestycyjnej Miasta

  • Żyrardów położony jest w centrum kraju, między dwoma dużymi rynkami Warszawy i Łodzi
  • Żyrardów jest łatwo dostępny i ma dobre połączenia komunikacyjne: przez Miasto przebiegają dwie krajowe trasy tranzytowe i linia kolejowa, w pobliżu Miasta biegnie trasa szybkiego ruchu Warszawa - Katowice, blisko jest do lotniska w Warszawie (ok. 45 minut), blisko jest do planowanego węzła autostrady A2 (5 km).
  • Żyrardów rozwija infrastrukturę techniczną i społeczną.
  • Żyrardów ma doświadczoną kadrę potencjalnych pracowników
  • Żyrardów ma Strategię Rozwoju Miasta do 2025 r.
  • Żyrardów ma opracowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i na bieżąco opracowuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
  • Żyrardów stosuje specjalne udogodnienia dla inwestorów.
  • W Żyrardowie działa Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Jego bogata oferta stanowi ciekawą propozycję dla przedsiębiorców, osób chcących rozpocząć własną działalność oraz dla osób bezrobotnych, szukających zatrudnienia 
Portal Urzędu
Miasta Żyrardowa
Mazowiecki Regionalny
Fundusz Pożyczkowy
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A.
Copyright @ Urząd Miasta ŻyrardowaProjekt i wykonanie:aiai.pl