ABC biznesu

 

Tworzymy bardzo przyjazny klimat dla nowych inwestycji, aktywnie zabiegamy o pozyskanie kolejnych inwestorów, pozytywnie odnosimy się do partnerstwa prywatno-publicznego, zależy nam na powstawaniu nowych miejsc pracy. W przypadku dużych inwestycji, które generować będą wysokie zatrudnienie, możemy zaoferować pomoc w zakresie podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenu znajdującego się w obszarze zainteresowania potencjalnego inwestora m.in. poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej i jakości infrastruktury drogowej, uporządkowanie terenów w rejonie lokalizacji inwestycji, czy też pomoc w nawiązaniu współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za rozbudowę infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej, itp. i dostosowanie jej do potrzeb planowanej inwestycji.

Żyrardów stosuje specjalne udogodnienia dla inwestorów.

(Uchwała Rady Miejskiej o zwolnieniach z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.Program pomocy publicznej dla przedsiębiorców.)

Portal Urzędu
Miasta Żyrardowa
Mazowiecki Regionalny
Fundusz Pożyczkowy
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A.
Copyright @ Urząd Miasta ŻyrardowaProjekt i wykonanie:aiai.pl