Adres Powierzchnia Rodzaj nieruchomości Bezpośrednie otoczenie
ul. Stefana Okrzei 54b (użytkowanie wieczyste dz. nr ewid. 3519/92) 6383 m² niezabudowana Rozległy teren zieleni z malowniczą doliną rzeki, dzielnica poprzemysłowa zmieniająca swą funk
ul. Ziołowa 3-9 (na nieruchomość składają się trzy działki ewidencyjne w tym dwie stanowią w 43578m² niezabudowana Zalew Żyrardowski – sztuczny zbiornik na rzece Pisi – Gągolinie (pow. lustra wody 14 ha), ośr
ul. Adama Mickiewicza 59-61 (tzw. rozjazd dz. nr ewid. 7627/2) 17554 m² niezabudowana dużo naturalnej zieleni, tereny rekreacyjne, zbiornik wodny „Zalew Żyrardowski”, ogródki dzia
ul. Miodowa 1a 3400 m2 niezabudowana sąsiedztwo centrum, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
ul. Miodowa 1b 3281 m2 niezabudowana centrum, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
ul. Miodowa 1c 3271 m2 niezabudowana centrum, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8 (dz. nr ewid. 2742/15, 2742/16, 2742/17) 3139 m.kw. niezabudowana budownictwo wielorodzinne, tereny zielone
ul. Legionów Polskich 44 929 m.kw. nieruchomość niezabudowana domy wielorodzinne, domy jednorodzinne, market wielobranżowy
ul. Legionów Polskich 50 948 m.kw. niezabudowana domy wielorodzinne, domy jednorodzinne, market wielobranżowy, placówki oświatowe
ul. Ciasna 10 800 m.kw. niezabudowana domy wielorodzinne, domy jednorodzinne, market wielobranżowy, placówki oświatowe
Działka pod zabudowę usługowo-mieszkaniową - ul. Stefana Okrzei 54b
Działka pod zabudowę usługową: sport, rekreacja, turystyka
Działka pod zabudowę usługową - ul. Adama Mickiewicza 59-61
ul. Miodowa 1a
Miodowa 1b
ul. Miodowa 1c
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 8
Działka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz jednorodzinną - ul. Legionów Polskich 44
Działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną oraz usługową - ul. Legionów Polskich 50
Działka pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną oraz usługową - ul. Ciasna 10
Portal Urzędu
Miasta Żyrardowa
Mazowiecki Regionalny
Fundusz Pożyczkowy
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A.
Copyright @ Urząd Miasta ŻyrardowaProjekt i wykonanie:aiai.pl