Położenie Powierzchnia Rodzaj nieruchomości
ul. Jana Kilińskiego 18 1504 m2 niezabudowana20;
ul. Jana Kilińskiego 18
Portal Urzędu
Miasta Żyrardowa
Mazowiecki Regionalny
Fundusz Pożyczkowy
Polska Agencja Informacji
i Inwestycji Zagranicznych
Agencja Rozwoju
Mazowsza S.A.
Copyright @ Urząd Miasta ŻyrardowaProjekt i wykonanie:aiai.pl